Oświadczenie

W związku z wpisami zamieszczanymi przez pana Karola Cieplika, dotyczącymi rzekomo nieprawidłowego zabezpieczenia medycznego i ubezpieczenia uczestników Spartakiady pragniemy wyjaśnić, że informacje podawane przez pana Cieplika oraz oskarżenia pod adresem Komitetu Organizacyjnego Spartakiady są nieprawdziwe i oszczercze.

Pan Cieplik, jako uczestnik Spartakiady, podczas gry w koszykówkę doznał kontuzji barku i został przewieziony do publicznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Ekipa ratowników medycznych z ramienia Organizatora była obecna na miejscu podczas całych zawodów. W szpitalu lekarze zdiagnozowali uraz i dokonali niezbędnego zabezpieczenia oraz zalecili zaopatrzenie chirurgiczne, które gotowi byli niezwłocznie wykonać. Jednocześnie przedstawiciel Organizatora udzielił wszelkich niezbędnych informacji panu Cieplikowi i pomógł mu załatwić formalności związane ze zgłoszeniem szkody do Ubezpieczyciela.

Pan Cieplik – nie informując o tym Organizatora Spartakiady ani Ubezpieczyciela – na własną prośbę wypisał się ze Szpitala Czerniakowskiego oraz zgłosił się do prywatnej kliniki, gdzie poddał się zabiegowi, ponosząc koszty z tego tytułu. Kiedy stwierdził, że wysokość odszkodowania przyznanego przez Ubezpieczyciela nie jest dla niego satysfakcjonująca, zaczął nękać członków Komitetu Organizacyjnego Spartakiady dziesiątkami telefonów, smsów i maili – w tym na prywatne numery telefonów i adresy email, a także w miejscach ich działalności zawodowej. Zaczął również zamieszczać liczne negatywne komentarze w sieci – także na stronach niezwiązanych z działalnością spartakiadową.

Należy wyjaśnić, że wszystkie czynności podjęte przez Organizatora Spartakiady związane z zabezpieczeniem medycznym i ubezpieczeniem Imprezy, zostały wykonane prawidłowo i z należyta starannością. Wykupiona przez nas polisa, wzorem Spartakiad z lat ubiegłych, zawiera ubezpieczenie OC oraz NW. Polisa ta była indywidualnie negocjowana, jest korzystna dla uczestników i przewiduje wysoką kwotę ubezpieczenia. Zakresem ochrony nie objęto natomiast kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych, ponieważ w przypadku masowych imprez sportowych zasadą jest korzystanie z publicznej służby zdrowia.

Pragniemy przy tym przypomnieć, że urazy w sporcie są niestety jego nieodłączną częścią. W sytuacji gdy kontuzja nie wynika z winy Organizatora, lecz jest normalnym następstwem sportowej aktywności, Organizator nie może ponosić odpowiedzialności za decyzję uczestnika o leczenie urazu w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Jako Organizatorzy Spartakiady, szczerze ubolewamy, że w trakcie Imprezy doszło do zdarzenia, w wyniku którego pan Cieplik doznał kontuzji. Wystąpiliśmy do Ubezpieczyciela o ponowne rozpatrzenie sprawy ubezpieczenia przyznanego panu Cieplikowi. Wystosowaliśmy zaproszenie do pana Cieplika na spotkanie z Organizatorami.

Nie możemy jednak pozostać obojętni na próby szantażu, wymuszenia i naruszanie dóbr osobistych Organizatorów przez pana Cieplika, którego zachowanie wydaje się tym bardziej rażące, że jest osobą zawodowo zajmującą się uzyskiwaniem odszkodowań.

Komitet Organizacyjny

XXVI Ogólnopolskiej

Spartakiady Prawników