ELSA Warszawa pomaga podczas Spartakiady

Studenci należacy do warszawskiego oddziału ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa  – The European Law Students’ Association ) będą pomagali organizatorom podczas XXVI Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników.

elsa-warszawa-nb-1950x1300 (1)Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (The European Law Students’ Association) jest największą na świecie niezależną, niepolityczną i działająca w celach niezarobkowych organizacją zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników. ELSA utrzymuje i stale rozwija kontakty ze studentami prawa i młodymi prawnikami ze wszystkich kontynentów i krajów, m.in. z USA, Afryki, Ameryki Łacińskiej czy Japonii. Współpracujemy z innymi organizacjami studenckimi, a także wszystkimi osobami, którym bliskie są nasze ideały i cele. Dewiza Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA to Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. Pragniemy rozwijać wśród naszych członków szacunek i zrozumienie dla innych ludzi i kultur prawnych. Razem tworzymy silny i bardzo dobrze zorganizowany zespół, realizujący co roku liczne inicjatywy lokalne i projekty ogólnopolskie – zawsze na najwyższym poziomie i z udziałem wybitnych prelegentów. Nasze działania koordynowane są w czterech statutowych sekcjach.

 Zachęcamy do śledzenia ELSA Warszawana stronie internetowej: www.elsa.warszawa.pl oraz Facebooku: https://www.facebook.com/elsawarszawa